Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต ตาแกะ
1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-สายบ้านสุคนธ์-หมู่ที่-4-ตำบลตาแกะ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายซีโต๊ะ-บือเระ-หมู่ที่-2-ตำบลตาแกะ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านจูมะ-มัสยิดใหม่-หมู่ที่-4-ตำบลตาแกะ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านฮามะ-หมู่ที่-4-ตำบลตาแกะ

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านแบบบาดาล-หมู่ที่-1-บ้านเฑียรยา-ตำบลตาแกะ

6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล-หมู่ที่-2-ตำบลตาแกะ-อำเภอยะหริ่ง-จังหวัดปัตตานี

7 โครงการขุดสระเก็บน้ำ-หมู่ที่-3-บ้านฝาง-ตำบลตาแกะ-อำเภอยะหริ่ง-จังหวัดปัตตานี

8 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านสุไบดี-หมู่ที่-4-ตำบลตาแกะ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565